Værdier

Vores  kærneværdier: 

Ordentlige løn arbejdsforhold - Vi gør en dyd i at de ansatte trives og  modtager den løn som de er berettiget til. Virksomheden følger den mellem Vagt-og Sikkerhedsindustrien (VSI) og Serviceforbundet/Vagt- og Sikkerhedfunktionærenes Landssammenslutning (VSL) til en hver tid brancheoverenskomst for vagtselskaber..

Ordentlighed i forretningsadfærd - Vi holder hvad vi lover og en aftale er en aftale som meget ikke må brydes.

Win WIn løsning - Vi sammensætter i tæt samarbejde med jer en løsning der giver mening og størst mulig værdi og samtidig sikrer, at vi kan vise et sundt økonomisk overskud hver måned.

Lønsomhed - Vi vil til enhver tid levere kvalitet i forhold til kundens behov og løbende tilstræbe forbedring af kvaliteten med fokus på lønsomhed. Vi er forretningsorienterede og omkostningsbevidste og stræber altid efter at skabe merværdi.