Bliv en del af teamet

Bliv vagtfunktionær i Dahmlos ApS

For at kunne yde vore kunder en optimal service, gennemgår samtlige medarbejdere en DISC® personprofil. DiSC® PersonProfil måler en persons afdærdspræferencer, og anvendes som supplement til at beskrive en persons typiske adfærd og til at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør i forskellige situationer og relationer. DISC's profil analyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: ”D I S C”:

For at blive ansat og godkendt som vagtfunktionær er der en række fomelle og uformelle krav der skal opfyldes.

 

For at komme i betragtning som vagt i Dahmlos Security kræver vi:

 • At ansøger er ustraffet
 • At ansøger har de rette personlige egenskaber og holdninger
 • At ansøger har gennemført militær uddannelse eller tilsvarende
 • At ansøger kan dansk og engelsk
 • At ansøger er fysisk robust og fysisk egnet til vagt
 • At ansøger kan honorere de af hæren opstillede basiskrav jf. gældende træningstilstandsprøve (TTP)
 • At ansøger har gennemført førstehjælps uddannelsesniveau "højt", der består af 8 førstehjælpsmoduler:
 • 1) Hjerte-Lunge-redning 2) Livredende førstehjælp 3) Førstehjælp ved sygdomme 4) Førstehjælp ved tilskadekomst 5) Genoplivning med hjertestarter 6-8) Rutinering i livreddende førstehjælp A, B og C
 • At ansøgere er værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

 

Formelle krav bestemt ved lov: Den, der udfører vagtvirksomhed, skal

 • have gennemført det grundkursus for vagtfunktionærer (grundlæggende vagt), der afholdes i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser,
 • have gennemført den del af uddannelsen til sikkerhedsvagt, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 17. maj 2005 om uddannelsen til sikkerhedsvagt, der giver den pågældende kvalifikationer svarende til grundkursus for vagtfunktionærer, eller
 • have tilsvarende kvalifikationer, der kan anerkendes efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 11 i denne bekendtgørelse